• All governments lie, but disaster lies in wait for countries whose officials smoke the same hashish they give out.

  • I.F. Stone

maandag 9 januari 2017

Boycot Israel

Amsterdam, sta pal voor het Internationaal Recht!


In de brief van burgemeester van der Laan aan de raadscommissie Algemene Zaken van 1 november 2016 over de samenwerking tussen Amsterdam en Tel Aviv geeft de burgemeester aan geen garanties te kunnen geven voor de uitvoerbaarheid van de raadsmoties ter algehele uitsluiting van financiële betrekkingen met de illegale nederzettingen.

Ook profijt voor partijen die een band hebben met het Israelische leger en/of het Ministerie van Defensie kan niet geheel worden uitgesloten. Alleen samenwerkingen die “naar alle waarschijnlijkheid” ten goede komen aan nederzettingen of het Israelische leger zullen volgens de brief worden uitgesloten. Hiermee acht de gemeente Amsterdam de moties afgedaan.

Maar de moties zijn hiermee niet afgedaan!

Op donderdag 12 januari spreekt de Commissie Algemene Zaken over deze brief. We roepen een ieder op de Commissie AZ aan te moedigen alsnog een duidelijk NEE te laten horen tegen dit project. Stuur een email naar de commissie waarin je laat weten dat het samenwerkingsproject moet stoppen!
 
Klik hier om een email te sturen naar de commissie!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten